ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យ និងដោះស្រាយករណីតវ៉ារបស់បេក្ខជនចំពោះលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំ២០១៩នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ —