នាទីអប់រំសុខភាព៖ អត្ថប្រយោជន៍ទឹកក្រូចឆ្មាចំពោះសុខភាព, អត្ថប្រយោជន៍ហាត់ប្រាណមុនអាហារពេលព្រឹក, អាការៈបង្ហាញថាអ្នកមានកូនប្រុស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីអប់រំសុខភាព៖ អត្ថប្រយោជន៍ទឹកក្រូចឆ្មាចំពោះសុខភាព, អត្ថប្រយោជន៍ហាត់ប្រាណមុនអាហារពេលព្រឹក, អាការៈបង្ហាញថាអ្នកមានកូនប្រុស

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  អ្នកនាង សាន ស្រីពៅ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ