បទយកការណ៍ស្តីពី «ប្រជាកសិករដាំដំណាំសុវត្ថិភាព និង សរីរាង្គ នៅខេត្តស្វាយរៀងសប្បាយចិត្តនៅពេលកសិផលមានទីផ្សារ »

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង. មុន្នីរ៉ា