បទយកការណ៍ស្តីពី«ប្រជាពលរដ្ឋសម្តែងក្តីរីករាយខណៈដែលមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផានៅភ្នំពេញមានអគារវះកាត់បេះដូងដល់កុមារ»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា