អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញសក្តានុពលវិនិយោគនិងឧត្តមភាពសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា សំដៅទាក់ទាញធុរជនស្រីលង្កា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញសក្តានុពលវិនិយោគនិងឧត្តមភាពសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា សំដៅទាក់ទាញធុរជនស្រីលង្កា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz