វិចារណកថា៖ មានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មាតុភូមិកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍលោះគ្រប់វិស័យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ មានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មាតុភូមិកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍលោះគ្រប់វិស័យ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz