ព្រះមហាក្សត្រ ទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានតែងតាំងចៅក្រមថ្មី នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ —