អត្ថបទ៖ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេម២០២៣ ត្រូវធ្វើឱ្យគេចងចាំពីស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេម២០២៣ ត្រូវធ្វើឱ្យគេចងចាំពីស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz