ក្រសួងការបរទេស ចាត់ទុកសាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិក គឺជាការវាយប្រហារដ៏គឃ្លើន ដែលរំលោភបំពានទៅលើបទប្បញ្ញត្តិ ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —