នាទីយល់ដឹង៖ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ស្តីពីពាណិជ្ជនាម

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីយល់ដឹង៖ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ស្តីពីពាណិជ្ជនាម

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោក ឡាច ឡង់ឌី និងអ្នកនាង ហ៊ុល កុលធីតា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង១៥រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ, ពុធ,សុក្រ