ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃពិធីក្រុងពាលី ក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ចាប៉ីឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃពិធីក្រុងពាលី ក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរ

ច្រៀងដោយ៖ លោក ឡុង ឆាយ និង លោក សាន សុវណ្ណឌឿន

ផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា