នាទីយល់ដឹង៖ ៣ចំណុចយល់ដឹងពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬការកាត់ប្លង់ដី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីយល់ដឹង៖ ៣ចំណុចយល់ដឹងពីការផ្ទេរកម្មសិទ្ធ ឬការកាត់ប្លង់ដី

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង១៥រសៀល រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ, ពុធ,សុក្រ