បទយកការណ៍ស្តីពី«អាជ្ញាធរនៅតាមបណ្តាខេត្តត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា