សណ្ឋាគារជីអេនហ្ស៉ី អេដិន ព្រីវីលីជ រីហ្សត អេន ស្ប៉ា ផ្តល់ឱកាសការងារដល់បុគ្គលិកជាយុវជនគ-ថ្លង់ ចំនួន៥០នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —

នៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាខាទី៥ របស់ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ ជីអេនហ្ស៉ី អេដិន ព្រីវីលីជ រីហ្សត អេន ស្ប៉ា (G&Z Eden Privilege Resort & SPA ) លោក យីង សារ៉ាត់ នាយកក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ G&Z Investment Group បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទទួលបុគ្គលិក​ជាយុវជន-យុវតី គ-ថ្លង់ ឱ្យចូលមកធ្វើការ ចំនួន៥០នាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ