បទយកការណ៍ស្ដីពី«មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មជំរុញអោយប្រជាកសិករបង្វែរពីការធ្វើដំណាំស្រូវមកដាំដំណាំចំរុះដើម្បីសម្របទៅនិងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន