អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ តេជះ៥យ៉ាង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ តេជះ៥យ៉ាង

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ទូច សាង

ច្រៀងដោយោ៖ លោក កែប ផេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា