អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ករណីកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃ ក្នុងពេលចូលព្រះវស្សា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ករណីកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃ ក្នុងពេលចូលព្រះវស្សា

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយោ៖ ឯកឧត្តម ជិន អេង និង អ្នកស្រី​ អ៊ុក សុផា

ផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបុរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា