វិចារណកថា៖ រួមគ្នាទប់ស្កាត់ជម្ងឺគ្រុនឈាម ជម្ងឺ Zika និងជម្ងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ ដែលបង្កឡើងដោយមូសខ្លា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ រួមគ្នាទប់ស្កាត់ជម្ងឺគ្រុនឈាម ជម្ងឺ Zika និងជម្ងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ ដែលបង្កឡើងដោយមូសខ្លា

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz