កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« បច្ចេកទេសប្រើថ្នាំ និង ជីកសិកម្ម »សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖


ថ្ងៃពុធ ០២កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ គ.ស២០១៩ ត្រូវនិងថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា កម្មវិធី «ជីវិតយើង សង្គមយើង» របស់ វិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918 KHz& វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz នឹង
ពិភាក្សាប្រធានបទ« បច្ចេកទេសប្រើថ្នាំ និង ជីកសិកម្ម »
វាគ្មិន៖ លោក ភី ឈិន មន្ត្រីបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជីកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម ០៧៧ ៦៣៦ ៣៨៧
គោលពិភាក្សា-ស្ថានភាពនិងបច្ចុប្បន្នរបស់កសិករក្នុងការប្រើថ្នាំនិងជីកសិកម្ម
-ការផ្តល់បច្ចេកទេសក្នុងការប្រើថ្នាំនិងជីកសិកម្មឲ្យមានត្រឹមត្រូវ