វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ជួបអគ្គលេខាធិការរងគណកម្មាធិការជម្រុញចលនាភូមិមួយ ផលិតផលមួយ និងជួបអនុប្រធានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

https://youtu.be/oTTt5F4MPME