អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អបអរសាទរទិវាមច្ឆជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អបអរសាទរទិវាមច្ឆជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជា សុភឺន និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា