អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៏នៃថ្ងៃបដិសន្ធិរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៏នៃថ្ងៃបដិសន្ធិរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៨ មិថុនា

និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម ជិន អេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ដួង សុខគា និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា