សម្តេចវិបុលសានាភក្តី សាយ ឈុំ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជំុ​គណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា

https://youtu.be/6Az3GWBd7r4