សកម្មភាពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះពិនិត្យ​ដល់ទីកន្លែងរលំអគារ នៅក្រុងព្រះសីហនុ

https://youtu.be/cT-Gs0lsSks