បទយកការណ៏ស្តីពី«រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កើនការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេសាទផាត់សណ្តាយឲ្យទៅជាតំបន់អេកូទេសចរណ៍»

អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សំអាង គុទារិយា