រដ្ឋមន្រ្តីព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ា ជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយអនុរដ្ឋមន្រ្តីព័ត៌មានកូរ៉េ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម U Pe Myint រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ា ជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តម Sam Seog Ko អនុរដ្ឋមន្រ្តីព័ត៌មាននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នៅក្រុងសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ខណៈឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី និងអនុរដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសកម្ពុជា។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា