នាទីកសិកម្ម៖ វិធីសាស្ត្រសាមញ្ញសម្រាប់កសិករសម្រាប់សម្រិតសម្រាំងពូជស្រូវឱ្យបានល្អ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីកសិកម្ម៖ វិធីសាស្ត្រសាមញ្ញសម្រាប់កសិករសម្រាប់សម្រិតសម្រាំងពូជស្រូវោ្យបានល្អ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ រស់ កណ្តាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ