ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ លោកសង្ឃបិទស្រា អាចារ្យចេះរកស៊ី យាយជីសន្សំទ្រព្យ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែងឆ្លើយឆ្លង៖ លោកសង្ឃបិទស្រា អាចារ្យចេះរកស៊ី យាយជីសន្សំទ្រព្យ

ច្រៀងដោយ៖ លោក សាន់ សឺន និង លោក ឡុង ឆាយ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz