សូមជូននាទីកសិកម្ម៖ បច្ចេកទេសដាំម្នាស់ ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

សូមជូននាទីកសិកម្ម៖ បច្ចេកទេសដាំម្នាស់ ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកជំទាវ រស់ កណ្តាវី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុ FM 105.70MHz

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ