បទយកការណ៍ស្តីពី «ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ៩០០គ្រួសារនៅស្រុកទឹកឈូ សប្បាយរីករាយនៅពេលទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដោយឥតបង់ថ្លៃ »

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង. មុន្នីរ៉ា