បទចម្រៀង៖ កុលាបរោងចក្រ អន្ទាក់ស្នេហ៍ (​លោក ជិន វឌ្ឍនា)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

បទចម្រៀង៖ កុលាបរោងចក្រ អន្ទាក់ស្នេហ៍ (​លោក ជិន វឌ្ឍនា)

ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ និង ឧបត្ថមដោយ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារឹទ្ធ

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក រិន ធីរ៉ា

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យជាតិកម្ពុជា