សូមរីករាយស្តាប់កំសាន្តជាមួយបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា និង ប្រពៃណី តេជោសន្តិភាព