សូមរីករាយស្តាប់កំសាន្តបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា និង ប្រពៃណី តេជោសន្តិភាព