ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅជាបុណ្យវិសាខបូជា?

នាថ្ងៃឧបោសថសីលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅជាបុណ្យវិសាខបូជា?

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ជ្រិន សិដ្ឋ និងព្រះតេជគុណម្ចាស់ សៀន ប្រុស ព្រះអង្គសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា