នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ស្ថានីយ៍គោកទ្រាស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ស្ថានីយ៍គោកទ្រាស

ឯកសារដកស្រង់ពី៖ ពិពណ៌បុព្វបុរស់នៃអាណាចក្រខ្មែរ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ជំទាវ ខន សុវណ្ណដា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា