សារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ក្នុងឱកាសខួប 20 ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖​ សារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួប 20 ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 1999 ថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2019។

ខាងក្ខិខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ សារលិខិតទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចអគ្គមហា សេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន៖