អត្ថបទ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញទីតាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជិះរថយន្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញទីតាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជិះរថយន្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz