អត្ថបទ៖ តើការសម្តែងរបាំត្រុដិ នៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ តើការសម្តែងរបាំត្រុដិ នៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz