ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អានិសង្សនៃការស្រង់ព្រះ

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អានិសង្សនៃការស្រង់ព្រះ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ជា សុមាលា និងព្រះអង្គម្ចាស់ ឆន ម៉ៅមាត្តា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា