ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ជ្រិន សិទ្ធ និងព្រះអង្គម្ចាស់ សៀន ប្រុស ព្រះអង្គសាសង្ឍគណធម្មយុត្តិកនិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា