នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិខ្លះៗនៃពិធីស្រង់ព្រះ និងពិធីពូនភ្នំខ្សាច់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖ ប្រវត្តិខ្លះៗនៃពិធីស្រង់ព្រះ និងពិធីពូនភ្នំខ្សាច់

ស្រាវជ្រាវឯកសារដោយ៖ អ្នកស្រី ប៉ែន ផលគុណ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ធ្នកស្រី ជៀម ស៊ីណាត

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា