អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ពិធីដង្ហែរកូនកំលោះចូលរោងជ័យ ក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ពិធីដង្ហែរកូនកំលោះចូលរោងជ័យ ក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរ

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជា សុភឺន និង អ្នកនាង សុន ចាន់ថន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា