រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពថ្ងៃរៀបលិចពីកំពូលភ្នំបាខែង

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ទិដ្ឋភាពថ្ងៃរៀបលិចដ៏ស្រស់ស្អាត ពីកំពូលភ្នំបាខែងដែលមានកំពស់៦៥ម៉ែត្រ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍រាប់រយនាក់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។

ដោយ ឃុត សៅ