បទយកការណ៍ស្តីពី «ការថែរក្សាសុខភាពនៅរដូវក្តៅ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ ហៀង គន្ធា