នាទីកសិកម្ម៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី សួនបន្លែគ្រួសារ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីកសិកម្ម៖ បទយកការណ៍ ស្តីពី សួនបន្លែគ្រួសារ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកស្រី រស់ កណ្តាវី

សហការផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន កសិកម្ម និង អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ