សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមអឌ្ឍច័ន្ទក្រហម៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ ចេម ហួត