កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ«លើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងជីវភាពគ្រូបង្រៀនដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំ »សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖សម្របសម្រួលដោយ៖ លោកស្រី ឆាយ លីណា៖


ថ្ងៃ០៨កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២ គ.ស២០១៩ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែមីនា កម្មវិធី(ជីវិតយើង
សង្គមយើង)សូមលើកយកប្រធានបទស្តីពី« លើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងជីវភាពគ្រូបង្រៀនដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំ»ផ្សយចេញពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHzនិងFM105.70 MHz
គោលពិភាក្សា
-ស្ថានភាពជីវភាពគ្រូបង្រៀន
-មធ្យោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពនិងគុណភាពអប់រំ ។
វាគ្មិនកិត្តយស ៖
១-លោកបណ្ឌិត ឌី សមស៊ីដេត អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ នៃក្រសួងអបរំ យុវជននិងកីឡា
092 777 278
២- លោកឡាំ សុជាតិ នាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិ និងគោលនយបាយ 012 718 611