អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោអំពាវនាវ​ឲ្យរួមគ្នាពង្រឹងសមភាពយែនឌ័រ និងកិច្ចគាំពារសង្គមដើម្បីលើកស្ទួយតួនាទីស្ត្រី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោអំពាវនាវ​ឲ្យរួមគ្នាពង្រឹងសមភាពយែនឌ័រ និងកិច្ចគាំពារសង្គមដើម្បីលើកស្ទួយតួនាទីស្ត្រី

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ អ្នកនាង ហ៊ុល កុលធីតា

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ០៧ម៉០២នាទី ថ្ងៃទី០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz