អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិថ្ងៃទី៣ ខែមីនា (និពន្ធដោយ៖ លោក ជិន អេង)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរទិវាវប្បធម៌ជាតិថ្ងៃទី៣ ខែមីនា

និពន្ធដោយ៖ លោក ជិន អេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន អេង និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា