លោកជំទាវ នួន សុខា អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ដំណើរវិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

លោកជំទាវ នួន សុខា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី ដំណើរវិវឌ្ឍន៍ នៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សហការជាមួយ Shinhwa-LoDICS Consortium នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ សួស សាវី